Slovník základních půjčkových pojmů, které byste měli znát

17.04.2023
Slovník základních půjčkových pojmů, které byste měli znát Každé žádosti o půjčku by měl v ideálním případě předcházet zodpovědný přístup. Při porovnávání půjček a zjišťování, která z nich je pro vás nejlepší, rozhodování usnadní znalost jednotlivých druhů úvěrů i základních pojmů ze světa půjček.

Je přitom jedno, zda žádáte o mikropůjčku, spotřebitelský úvěr na auto či hypotéku, chystáte se oslovit banku, nebankovní společnost nebo P2P platformu. Se znalostí výše uvedeného se ve stávající nabídce půjček či smluvních kličkách zorientujete snáze.

Akontace

Jako akontace je označovaná první a zvýšená splátka kupní ceny. Nejčastěji se využívá u leasingu a prodeje zboží na splátky. Někdy může být označovaná také jako nevratná záloha.

Bankovní půjčka

Je základní typ úvěru poskytovaného bankami předem prověřeným zákazníkům. Ti k získání bankovní půjčky potřebují potvrzení o výši příjmu a dobrou platební morálku a historii, kterou si banky vždy ověřují v registrech dlužníků.

Bezhotovostní půjčka

Jedná se o bankovní či nebankovní půjčku, kdy převzetí poskytnutých finančních neprobíhá v hotovosti, ale převodem na bankovní účet. Díky okamžitým platbám trvá bankovní převod jen několik minut.

Bezúročná půjčka

Neboli první půjčka zdarma označuje takový typ úvěru, za jehož poskytnutí nezaplatíte žádný úrok, ani jiné poplatky. Poskytují ji jen některé nebankovní společnosti a to výhradně novým klientům. Bezúročnou půjčku lze rovněž získat v rodině či od přátel.

Bonita

Jedna se objektivní posouzení schopnosti zákazníka splácet pohledávky. Výslednou bonitu, neboli úvěruschopnost, ovlivňují příjmy, výdaje, finanční historie, vzdělání, zaměstnání, věk, rodinný stav nebo počet vyživovaných osob.

BRKI

Zkratka BRKI znamená Bankovní registr klientských informací. Tato databáze shromažďuje negativní a pozitivní údaje o bankovních půjčkách a poskytuje informace o úvěrové historii klientů bank.

Dlužník

Dlužníkem se stává fyzická nebo právnická osoba, která se podpisem obchodní smlouvy s úvěrovou společností zaváže ke splacení vypůjčených financí včetně domluvené odměny v podobě úrokové sazby či poplatku za předem stanovených podmínek.

Doba splatnosti

Označuje časový úsek, během něhož je dlužník povinen vypůjčenou částku vrátit věřiteli. Doba splatnosti je vždy uvedena ve smlouvě o úvěru.

Exekuce

Je soudně vynucené splacení pohledávek probíhající na základě iniciativy věřitelů, pokud dlužník dlouhodobě nesplácí závazky. Exekuce může být provedena prodejem movitého či nemovitého majetku, srážkami ze mzdy nebo zablokováním bankovního účtu dlužníka a využitím uložených prostředků k uhrazení pohledávky.

Jistina

Peněžní částka, kterou si dlužník vypůjčil. Spolu s úroky a poplatky tvoří splátku úvěru. Ta část splátky, o níž se jistina snižuje, se označuje úmor.

Hotovostní půjčka

Tento typ půjčky se vyplácí v hotovosti, nikoliv na bankovní účet. Převzetí hotovostní půjčky probíhá buď na pobočce nebo prostřednictvím obchodního zástupce. Několik nebankovních společností umožňuje výběr půjčky na vybraných čerpacích stanicích a v trafikách.

Hypotéka

Představuje dlouhodobý účelový úvěr určený pouze na pořízení, modernizaci či rekonstrukci  nemovitosti. Hypotéka musí být zajištěna zástavním právem k nemovitosti či nemovitostem v odpovídající hodnotě.

Kontokorent

Označuje bankovní produkt poskytovaný jen k běžnému bankovnímu účtu, který zákazníkovi umožňuje čerpat peníze až do určitého limitu i přesto, že na svém účtu nemá žádnou vlastní hotovost. Kontokorent funguje na principu revolvingového úvěru, který lze čerpat opakovaně.

Krátkodobá půjčka

Krátkodobou půjčkou rozumíme neúčelovou půjčku o menším objemu s dobou splatnosti do 30 dní. Poskytují je jen nebankovní společnosti. Setkat se můžete také s názvy mikropůjčka, půjčka před výplatou, rychlá půjčka, SMS půjčka a další.

Nebankovní půjčka

Je úvěr, který poskytují jiné subjekty než banky. Ty se souhrnně označují jako nebankovní společnosti a musí splňovat podmínky stanovené zákonem o spotřebitelském úvěru.

NRKI

Zkratka NRKI znamená Nebankovní registr klientských informací a jde o registr dlužníků, jež shromažďuje údaje o sjednaných nebankovních půjčkách. Obsahuje stejný rozsah informací jako BRKI.

Pohledávka

Představuje právo věřitele požadovat po dlužníkovi plnění vzniklé z určitého závazku. Může být peněžitá i nepeněžitá. Dlužník je povinen dluh vůči věřiteli vyrovnat, a pokud tak neučiní, věřitel má právo vymáhat pohledávku soudně.

Pojištění schopnosti splácet

Speciální druh pojištění nabízený k úvěrům, jehož účelem je ochrana platební schopnosti v případě náhlé ztráty zaměstnání či dlouhodobé pracovní neschopnosti způsobené nemocí, úrazem, invaliditou či úmrtím.

Prodloužení splatnosti

Nejčastěji se tato možnost využívá u krátkodobých půjček s dobou splatnosti do 30 dní, kdy si dlužník může za poplatek opakovaně prodloužit splatnost o stejné období.

Půjčka

Půjčka, také úvěr, znamená poskytnutí peněžních prostředků ze strany věřitele ve prospěch dlužníka, který je povinen půjčku vrátit za sjednaných podmínek. Půjčku definuje zákon o spotřebitelském úvěru a v ČR ji smí poskytovat pouze subjekty s příslušnou licencí.

Půjčka bez registru

Označuje nebankovní půjčky, jejichž poskytovatel nenahlíží do registrů dlužníků, případně drobnější negativní záznamy nevnímá jako překážku. Zvýšené riziko nesplácení u takové půjčky vyvažují vyššími úroky a poplatky.

Půjčka bez úroků

Neboli první půjčka zdarma představuje akční nabídku některých nebankovních úvěrových společností určenou novým klientům, kteří při splnění podmínek získají půjčku bez úroku i poplatků a jsou povinni vrátit pouze jistinu.

Půjčka do výplaty

Je menší neúčelová půjčka poskytovaná obvykle na dobu 1 až 30 dní. Jako její účel bývá uváděno překlenutí krátkodobého nedostatku financí, například před výplatou.

Půjčka online

Označuje způsob sjednání půjčky přes internet. Vše od vyplnění žádosti, přes ověření bonity a rozhodovací proces až po převod půjčky na účet probíhá online.

Registr dlužníků

Jsou databáze, které shromažďují údaje o poskytnutých půjčkách a jejich průběhu splácení. Existují bankovní registry (BRKI), nebankovní registry (NRKI) a registry obsahující údaje o neuhrazených pohledávkách od mobilních operátorů, dodavatelů energií apod. (SOLUS).

Revolvingový úvěr

Se nazývá specifický typ úvěru, který umožňuje opakované čerpání a splácení poskytnutých prostředků až do stanoveného limitu. Na principu revolvingového úvěru funguje kontokorent a kreditní karty.

RPSN

Zkratka RPSN znamená roční procentní sazba nákladů a zahrnuje veškeré náklady spojené s vybranou půjčkou (úroková sazba, poplatky, pojištění aj.).

Rychlá půjčka

Jsou půjčky expresně vyřizované v řádu několika minut, nejdéle hodin. Rychlé půjčky běžně poskytují nebankovní společnosti, které nejsou náročné na množství dokladů a vše probíhá online.

Smluvní pokuta

Je sankce, kterou má poskytovatel úvěru dlužníkovi právo naúčtovat, pokud na jeho straně dojde k porušení smluvních podmínek (např. prodlení se splácením půjčky).

Splátka

Jde o peněžitou platbu v předem stanovené výši, kterou dlužník postupně splácí věřiteli svůj dluh. Splátku dluhu tvoří jistina, úroky, poplatky a případně i pojistné.

Splátkové prázdniny

Představují možnost odložení splátek půjčky v životní situaci, kdy klientovi chybí finance na uhrazení splátky. Musí však splňovat podmínky a poskytovatel si vyhrazuje právo splátkové prázdniny zamítnout. Nejedná se tedy o automatický nárok dlužníka.

Splátkový kalendář

Jde o dokument, časový harmonogram, který obsahuje přehled všech splátek, jejich přesnou výši včetně dne splatnosti v měsíci a závěrečného termínu splatnosti, k jakému musí být půjčka vrácena.

Spotřebitelský úvěr

Je poskytován jednotlivcům za účelem financování nepodnikatelských potřeb, například na nákup vybavení do domácnosti, automobilu či drobné elektroniky. Spotřebitelský úvěr nabízí bankovní a nebankovní společnosti s licencí ČNB.

Upomínka

Se používá k upozornění dlužníka na uhrazení pravidelné splátky, která nebyla zaplacena v řádném termínu dle splátkového kalendáře. Zaslání upomínky může být zpoplatněno.

Účelový spotřebitelský úvěr

Je typ úvěru, který lze použít pouze na financování jedné konkrétní potřeby. Nejznámějšími účelovými půjčkami jsou hypotéka a půjčka na auto.

Úrok

Označuje odměnu, která náleží věřiteli za poskytnutí půjčky dlužníkovi. Úrok se vyjadřuje pomocí úrokové sazby v procentech.

Úroková sazba

Jde o cenu za půjčené peníze vyjádřenou v procentech. Úroková sazba určuje, o kolik se půjčka zvýší za určitou dobu, nejčastěji za jeden rok (p. a.).

Věřitel

Věřitelem může být fyzická nebo právnická osoba, vůči níž má dlužník vedenou pohledávku, kterou se zavázal uhradit dle domluvených podmínek v písemné smlouvě.

Zajištěný úvěr

Jedná se o typ úvěru, který vyžaduje určitou protihodnotu jako záruku. Nejznámějším typem je hypotéka, kde se k zajištění používá zástavní právo na nemovitost. Existují i jiné způsoby zajištění úvěru.


Spolehlivá půjčka na míru ještě dnes

Jak to funguje

1

Vyplníte formulář

Vyplnění samotné žádosti nezabere více než pár minut. Potřebujeme od vás jen základní informace, abychom mohli oslovit naše dlouholeté partnery.

2

Navrhneme řešení

3

Dostanete peníze

Jakmile si vyberete z nabídky půjček ušitých vám na míru, potvrdíte si vše potřebné s poskytovatelem a peníze máte obratem na účtu.

Proč si půjčit právě přes nás?

Proč si půjčit právě od nás?

Ceníme si vaší důvěry

Od roku 2007 jsme úspěšně zprostředkovali více než 100 000 půjček. Po celou dobu pozorně nasloucháme a snažíme se vyjít vstříc našim klientům. Respektujeme individuální požadavky, možnosti a potřeby každého z nich. Díky tomu nenabízíme nejlepší půjčku na trhu, ale jedinečnou půjčku přímo na míru. Bezpečnost klientů je naši nejvyšší prioritou stejně jako jejich spokojenost s našimi službami. Proto používáme špičkovou technologii SSL šifrování zaručující absolutní zabezpečení proti zneužití. Nebudete-li s dodanými službami spokojeni, zaručujeme vám zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.


Kvalitní výběr partnerů

Spolupracujeme s férovými partnery

Od prvních chvil zahájení naší činnosti na trhu s on-line půjčkami si své obchodní partnery opravdu pečlivě vybíráme. Klademe důraz na kvalitu a férovost jejich služeb i produktů a mnozí partneři jsou členy Asociace poskytovatelů nebankovních půjček. Nikdy jsme nespolupracovali a nebudeme spolupracovat s žádnými podvodnými společnostmi, lichváři a dalšími úvěrovými predátory. Opět zdůrazňujeme, že si ceníme důvěry a spokojenosti našich klientů, a proto jim vždy nabízíme maximálně férovou půjčku.


Neporovnáváme, nevybíráme, dodáváme.

Neporovnáváme, nevybíráme, dodáváme.

Nebaví vás neustálé porovnávání a slibování zaručeně nejlevnějších a nejvýhodnějších půjček? Zapomeňte na kolotoč žádostí s nejasnými výsledky.


Když půjčku, tak jedině přes nás!
Porovnáte a vyberete si tu nejdostupnější půjčku pro vás.

Články

Jak lépe ochránit své platební údaje na internetu

11.12.2023

Nakupování přes internet je jednoduché, rychlé a především pohodlné. Při nedodržení základních bezpečnostní pravidel však hrozí zneužití platebních údajů a ztráta peněz. Jaká konkrétní rizika vám při nakupování online hrozí a jak se před nimi můžete účinně chránit?

žádost
Půjčit si do 10 000 Kč do 10 000 Kč
až 1 000 000 Kč Půjčit si až 1 000 000 Kč