Abeceda základních půjčkových pojmů, které byste měli znát

12.02.2021
Abeceda základních půjčkových pojmů, které byste měli znát Půjčit si peníze na vybavení bytu, vykrýt pár dnů nebo týdnů do další výplaty, případně krátkodobou půjčkou financovat nenadálý výdaj, který jednoduše nepočká, je otázkou několika minut a mála kliknutí. S půjčkami, stejně jako hypotékami nebo třeba klasickými spotřebitelskými úvěry je ale spojena celá řada pojmů. Znáte alespoň ty nejdůležitější?

Bankovní půjčka

Jak už název tohoto produktu napovídá, jedná se o půjčku, kterou poskytuje banka. V takovém případě je často potřeba počítat s přísnějšími podmínkami vyřízení a schválení žádosti o půjčku. Žadatel se musí prokázat dobrou bonitou a finanční minulostí, stejně jako dostatečným příjmem, případně zástavou. 

Bezhotovostní půjčka

Bezhotovostní půjčkou rozumíme takovou půjčku, která není žadateli vyplácena v hotovosti, ale zasílána na bankovní účet. Někteří poskytovatelé navíc vyžadují ověření účtu klienta prostřednictvím jednokorunového ověřovacího poplatku. Poskytnutí peněz na účet žadatele je obvykle otázkou několika minut, maximálně pak dní. 

Bonita

Bonita je vlastně hodnocením schopnosti zákazníka dostát svým závazkům vůči instituci, od které si půjčuje peníze. Na bonitu má vliv nejen finanční historie žadatele, ale také jeho příjmy, pravidelné výdaje a závazky. Stejně tak ji může ovlivňovat i typ pracovní smlouvy, vzdělání nebo třeba věk žadatele.

Dlužník

Dlužník představuje osobu, která je na základě obchodní smlouvy s úvěrovou společností povinna zaplatit vypůjčenou finanční částku včetně úroku v určitém časovém období. Pokud by k dorovnání dluhu nedošlo, budou dlužníkovi účtovány sankce v podobě pokut nebo poplatků.

Doba splatnosti

Doba (časový úsek), ve které musí být vypůjčená částka navrácena věřiteli. Některé společnosti umožňují dobu splatnosti prodloužit prostřednictvím tzv. odkladu splátek, neboli splátkových prázdnin. Ty jsou často zpoplatněné menší částkou. 

Jistina

Jde o peněžní částku, kterou si klient banky nebo nebankovní společnosti vypůjčil a teď ji vrací. Součásti jistiny nejsou úroky a poplatky. Část splátky, o kterou se jistina snižuje, se nazývá úmor.

Hotovostní půjčka

Na rozdíl od bezhotovostní půjčky, kterou jsme zmínili výše, je ta hotovostní vyplácená v hotovosti. A to buď během návštěvy zástupce společnosti, kterou klient osloví nebo přímo na pobočce vybraného poskytovatele půjčky. Některé společnosti dokonce umožňují vybrat si peníze v hotovosti na vybraných čerpacích stanicích nebo v trafikách.

Hypotéka

Hypotékou rozumíme dlouhodobý úvěr (v řádech několika statisíců, častěji spíš milionů), zajištěný zástavním právem k nemovitosti.

Krátkodobá půjčka

Krátkodobou půjčkou rozumíme například půjčku do další výplaty, která slouží k překlenutí nepříznivého období. Taková půjčka má splatnost pouze několik dnů (maximálně 30) a pohybuje se v řádech několika tisíců korun.

Nebankovní půjčka

Nebankovní půjčku, jak už ostatně název tohoto produktu napovídá, poskytují nebankovní společnosti. Oslovit je můžete v případě, že u banky s žádostí neuspějete (např. z důvodu nízkého příjmu, nedostatečné bonity nebo špatné finanční minulosti). Počítejte ale s tím, že riziko, které nebankovní společnost poskytováním některých produktů (např. půjčka bez dokládání příjmu potvrzením od zaměstnavatele, nebo půjčka bez registru) podstupuje, se projevuje na výši úroků.

Pohledávka

Nejde o nic jiného, než o nárok věřitele na finanční plnění ze strany klienta.

Pojištění schopnosti splácet

Nehoda není náhoda a neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pokud proto vážně uvažujete o půjčce nebo hypotéce, měli byste zvážit také možnost sjednání pojištění schopnosti splácet. To vás ochrání v případě výpadku příjmu nebo vleklé nemoci.

Prodloužení splatnosti

Prodloužení splatnosti, nebo také splátkové prázdniny, umožňují překročit sjednané splátkové období za dohodnutou finanční úplatu (nejčastěji v řádech stokorun).

Půjčka

Půjčkou rozumíme poskytnutí peněz za úrok. Věřitelská společnost klientovi zapůjčí peníze na určité období, ve kterém je dlužník povinen půjčku splácet (nebo jednorázově splatit). Jako odměnu za poskytnutí peněžní sumy si věřitel účtuje úrok.

Půjčka bez registru

Jde o půjčku, kterou nabízí zejména nebankovní společnosti. Ty při poskytování finančních prostředků nenahlíží do registrů dlužníků, nebo negativní záznam zde neberou jako překážku. Riziko, které ale tímto úvěrováním společnosti podstupují, jde ruku v ruce s vyššími úroky (například oproti bankovním půjčkám).

Půjčka bez úroků

Neboli také „první půjčka zdarma“ – je vlastně promo akce úvěrových společností, které lákají nové klienty na nulové úroky a poplatky první sjednané půjčky. Pokud splníte podmínky, které společnost nastavila, je půjčka zcela zdarma s nulovým úrokem. Vždy jde ale o klientovu první půjčku, kterou musí vrátitdohodnutém termínu.

Půjčka do výplaty

Jde o krátkodobé poskytnutí finančních prostředků a produkt, který najdete zejména v portfoliu nebankovních společností. Půjčka do výplaty (nebo také mikropůjčka) slouží k překlenutí krátkodobého nepříznivého období. Peníze je zpravidla potřeba vrátit do 30 dnů.

Půjčka online

Jak už název tohoto produktu napovídá, jedná se o půjčku, kterou můžete sjednat a vyřídit bez toho, abyste opustili pohodlí svého domova. Žádost vyplníte online a počkáte si na její schválení, které je otázkou několika hodina, maximálně pak dnů.

RPSN

Zkratka RPSN označuje roční procentní sazbu nákladů úvěru. Do RPSN se tak nezapočítává pouze úrok, ale také další poplatky (například za schválení půjčky, vedení úvěru nebo předčasné splacení), pojištění apod. 

Rychlá půjčka

Jde o peníze, které klient získá v krátké době. Zpravidla jde o několik hodin, maximálně pak dnů. Žádost lze většinou vyplnit online a peníze jsou připsány obratem na bankovní účet žadatele.

Smluvní pokuta

Jde o sankci, která je dlužníkovi účtována ve chvíli, kdy poruší smluvní nebo obchodní podmínky (například nedodrží stanovenou splatnost půjčky). 

Splátka

Jde o peněžní částku, kterou dlužník v pravidelných intervalech (nebo jednorázově) splácí věřiteli. Součástí splátky jsou nejen úroky, ale i poplatky, případně pojistné (je-li sjednáno společně s produktem).

Splátkové prázdniny

Splátkové prázdniny jsou vlastně odkladem splátek a klient je může využít ve chvíli, kdy ví, že další splátku půjčky neuhradí. Odklad je často spojen s menším poplatek (zpravidla v řádech stokorun). Pokud byste ho ale využívali opakovaně, může se vám i sebevíce výhodná půjčka prodražit.

Splátkový kalendář

Jde vlastně o časový harmonogram postupného plnění závazků (splácení) vůči věřiteli. Je zde přesně uvedena výše dlužné částky a datum splatnosti jednotlivých splátek.

Spotřebitelský úvěr

Půjčka fyzickým osobám, která slouží k financování nepodnikatelských potřeb. Úvěr může být jak bankovní (poskytován bankou), tak nebankovní (poskytován nebankovní společností).

Upomínka

Je upozornění klienta na uhrazení částky, která nebyla zaplacena v řádném termínu. Pokud by klient tuto upomínku ignoroval, může věřitel přistoupit k sankcím, v krajním důsledku i exekuci.

Účelový spotřebitelský úvěr

Jde o půjčku, kterou lze využít pouze na financování určitých potřeb (například koupi nebo výstavbu nemovitosti, její vybavení, pořízení automobilu apod.). Využití prostředků klient dokládá skrze faktury a další související dokumenty.

Úrok

Určitá částka, kterou je dlužník povinen zaplatit úvěrové společnosti jako odměnu za půjčení peněz. Uvádí se v procentuální hodnotě z dlužné částky za časové období.

Úroková sazba

Jde o cenu půjčky vyjádřenou v procentech za rok.

Věřitel

Společnost nebo subjekt poskytující půjčku žadateli. Může jím být jak banka, tak nebankovní společnost nebo jednotlivec.

Zajištěný úvěr

U některých úvěrů dlužník ručí zastavením svého (většinou nemovitého) majetku, jindy například směnkou nebo uzavřeným životním pojištěním s případným plněním ve prospěch banky.


Spolehlivá půjčka na míru ještě dnes

Jak to funguje

1

Vyplníte formulář

Vyplnění samotné žádosti nezabere více než pár minut. Potřebujeme od vás jen základní informace, abychom mohli oslovit naše dlouholeté partnery.

2

Navrhneme řešení

3

Dostanete peníze

Jakmile si vyberete z nabídky půjček ušitých vám na míru, potvrdíte si vše potřebné s poskytovatelem a peníze máte obratem na účtu.

Proč si půjčit právě přes nás?

Proč si půjčit právě od nás?

Ceníme si vaší důvěry

Od roku 2007 jsme úspěšně zprostředkovali více než 100 000 půjček. Po celou dobu pozorně nasloucháme a snažíme se vyjít vstříc našim klientům. Respektujeme individuální požadavky, možnosti a potřeby každého z nich. Díky tomu nenabízíme nejlepší půjčku na trhu, ale jedinečnou půjčku přímo na míru. Bezpečnost klientů je naši nejvyšší prioritou stejně jako jejich spokojenost s našimi službami. Proto používáme špičkovou technologii SSL šifrování zaručující absolutní zabezpečení proti zneužití. Nebudete-li s dodanými službami spokojeni, zaručujeme vám zákonné právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů.


Kvalitní výběr partnerů

Spolupracujeme s férovými partnery

Od prvních chvil zahájení naší činnosti na trhu s on-line půjčkami si své obchodní partnery opravdu pečlivě vybíráme. Klademe důraz na kvalitu a férovost jejich služeb i produktů a mnozí partneři jsou členy Asociace poskytovatelů nebankovních půjček. Nikdy jsme nespolupracovali a nebudeme spolupracovat s žádnými podvodnými společnostmi, lichváři a dalšími úvěrovými predátory. Opět zdůrazňujeme, že si ceníme důvěry a spokojenosti našich klientů, a proto jim vždy nabízíme maximálně férovou půjčku.


Neporovnáváme, nevybíráme, dodáváme.

Neporovnáváme, nevybíráme, dodáváme.

Nebaví vás neustálé porovnávání a slibování zaručeně nejlevnějších a nejvýhodnějších půjček? Zapomeňte na kolotoč žádostí s nejasnými výsledky.


Když půjčku, tak jedině přes nás!
Porovnáte a vyberete si tu nejdostupnější půjčku pro vás.

Články

Podvodné půjčky: Jak je poznat a nenaletět

19.03.2023

V každém oboru se najdou lidé poctiví, ale i podvodníci, kteří se chtějí obohatit bez práce a na úkor ostatních. Konkrétně oblast půjček z logických důvodu tento nepoctivý druh lidí vyloženě láká. Zjistěte, jak snadno odhalit podvodnou půjčku.

×
žádost
Půjčit si do 10 000 Kč do 10 000 Kč
až 1 000 000 Kč Půjčit si až 1 000 000 Kč