Základní údaje
Trvalé bydliště

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je vyřízení Vaší žádosti o návrh úspory v souladu s Obchodními podmínkami. Účel, doba a způsob jejich zpracování jsou podrobně vymezené v Podmínkách zpracování osobních údajů. Odesláním vyplněného formuláře současně žádáte o to, aby Vám byla poskytována naše služba úspory před zákonnou čtrnácti denní lhůtou pro odstoupení od smlouvy (viz odst. 2.6 Obchodních podmínek).

Odesláním formuláře také prohlašujete, že nejste politicky exponovaná osoba a zároveň nejste osoba vůči níž Česká republika uplatňuje mezinárodní sankce. Pokud jste, tak nás prosím kontaktujte na e-mailu: compliance@srovnejto.cz.