Povinně zveřejňované informace

Informace spotřebiteli

Provozovatel této internetové stránky, společnost Elephant Orchestra, s.r.o., IČ: 03272974, se sídlem Rohanské nábřeží 678/29, 186 00 Praha 8, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn.: C229733, zažádala u České národní banky o registraci jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelského úvěru.

Kontaktní informace

Elephant Orchestra, s.r.o.
Adresa: Rohanské nábřeží 678/29, Praha 8 - Karlín, 186 00
Email: office@elephant-orchestra.com

Odměna za zprostředkování

Elephant orchestra má za zprostředkování úvěru nárok na odměnu od poskytovatele dle konkrétního typu úvěru a poskytovatele. Elephant Orchestra nikdy nepobírá odměnu přímo od spotřebitele. Spotřebitel má právo zažádat o informaci o výši odměny pro Elephant Orchestra, s.r.o. v případě vlastní písemné žádosti.

Mechanismus vyřizování stížností

Elephant Orchestra, s.r.o. postupuje v případě řešení stížností v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru na základě interního mechanismu vyřizování stížností, který je spotřebiteli zpřístupněn na základě jeho písemné žádosti.

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě, že se spotřebitel obrátí na soud, je místně příslušný obecný soud společnosti Elephant Orchetsra, s.r.o. v době podání žaloby. V případě sporu ze smlouvy o úvěru má spotřebitel možnost řešit spor mimosoudně před finančním arbitrem nebo před Českou obchodní inspekcí, není-li k řešení takového sporu finanční arbitr oprávněn.

Orgán dohledu

Dohled nad společností Elephant Orchetsra, s.r.o. vykonává až do udělelní licence zprostředkovatele spotřebitelského úvěru Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 - Nové Město.×
žádost
až 1 000 000 Kč Půjčit si až 1 000 000 Kč